hello@kodgaraj.com

0216 494 42 05

Privacy and Cookie Policy

Home / Privacy and Cookie Policy

KODGARAJ YAZILIM TİCARET A. Ş.

WITHIN THE SCOPE OF THE LAW ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

PRIVACY AND COOKIE POLICY

This Privacy Policy Within the framework of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data, Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş. (“Company”) strives to protect the privacy of persons/legal entities using our website www.kodgaraj.com in order to ensure that our users benefit from our services in a safe and complete manner. Accordingly, this Kodgaraj Privacy and Cookie Policy (“Policy”) has been prepared in order to process the personal data of our members in full compliance with the Personal Data Protection Law No. 6698 (“Law”) and to inform our users accordingly.

The Privacy and Cookie Policy determines the terms and conditions regarding the processing and transfer of personal data shared or generated by the User with the Company during the use of the content on the Company’s official website www.kodgaraj.com (“Website”) by the user, visitor other persons (“User or Relevant Person”).

www.kodgaraj.com çerez politikası, bu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

Gizlilik ve Çerez Politikamız’ın amacı, Şirket tarafından işletilmekte olan www.kodgaraj.com internet sitesi, mobil site ve mobil uygulama (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirtmektedir.

 

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlenir. Anonim hale getirilen veriler, Kanun uyarınca kişisel veri olarak değerlendirilmez ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler:

Şirket, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne erişimi ve İnternet Sitesi’nde yapacağı işlemlere bağlı olarak Kullanıcı’nın;

 • Kimlik Bilgisini,
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Site içi Hareket Bilgisini,
 • IP Bilgisini,
 • Hukuki İşlem Bilgisini,
 • İletişim ve Adres Bilgisini vb.,
 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş..’nin İnternet Sitesi’ni işletmesi için gerekli olabilecek kişisel verileri işleyebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

 

Aydınlatma metninde tanımı yapılan Kişisel Verileriniz, Şirket’in İnternet Sitesi’nde Kullanıcı’ya sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi; talep ve şikayetlerini ileten Kullanıcı’nın bilgilendirilmesi ve Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi; Kullanıcı’ya daha kaliteli ve kişiye özel hizmet sunulabilmesi; Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’ndeki ilgili kısımlarında paylaşılması ve muvafakat verilmesi kaydıyla pazarlama amacıyla bilgilendirilmesi ve iletişime geçilmesi; İnternet Sitesi güvelik açıklarının en hızlı şekilde giderilebilmesi, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, İnternet Sitesi’nde oluşan hataların giderilmesi, Kullanıcı verilerinin anlamlandırılması, pazarlama politikaların planlanması ve yürürlüğe konulması; insan kaynakları politikalarının planlanabilmesi ve yürürlüğe konulması; raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, veri tabanı oluşturulması; Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş..’nin kurumsal politika işleyişlerinin sağlanması amaçlarıyla www.kodgaraj.com internet adresinden paylaşılmış olan Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş.. Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

 

Şirket, İlgili kişi (müşteri) tarafından sağlanan kişisel verileri, buna ilişkin kayıtların tutulması, İlgili kişinin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde, Kullanıcı’nın açık rızası aranmaksızın Şirket tarafından kişisel veriler işlenebilmektedir.

 

 1. Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

 

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Şirket, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, segmentlere ayrılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon ve kampanya önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda bildirilen diğer taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı:

 

Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Gizlilik ve Çerez Politikamız ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, bu hizmetlerin temini ve icrası amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için sms ve e-mail gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

 

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun Madde 9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

 

Şirket; yukarıda sayılan ve www.kodgaraj.com internet adresinden paylaşılmış olan Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş.. Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileri; hizmet aldığı üçüncü kişilerle (çağrı merkezleri, iş güvenliği, güvenlik, sağlık, seyahat, konaklama, hukuk büroları, hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları gibi) paylaşabilecektir. Yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı, kişisel verilerinin Şirket tarafından üçüncü kişiye ait herhangi bir yerde bulunan sunucularda Kanun’a uygun olarak saklanabileceğini, bu konuda Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş..’nin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve buna muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde ve gerekmesi halinde Kanun’un 8. Maddesi ve 9. maddesinin 2. fıkrasına uygunluğu sağlayarak Kullanıcı’nın açık rızasını aramaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Çerez Politikası:

 

Şirket olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden ve ürünlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

 

Web sitelerinin çoğunluğunda olduğu gibi, www.kodgaraj.com (“Site”) mobil site, ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere ve müşterilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

 

Şirket Çerez Politakası www.kodgaraj.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Şirket, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de kullanılan Çerezleri ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini, değiştirebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için www.kodgaraj.com Gizlilik ve Çerez Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

 

Çerez (“Cookie”) Nedir?

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Bu bağlamda Şirket, belirli bilgileri Kullanıcı’nın bilgisayarında, telefonunda vb. yerlerde text dosyaları şeklinde belirlenen süre içerisinde saklar ve gerektiğinde tekrar kullanır.

 

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

 

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından kategorize edilebilir:

 • Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, Kodgaraj tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Kodgaraj ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
 • Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
 • İnternet Sitemizi ziyaretiniz esnasında reklam dahil size sunulacak içeriği kişiselleştirmek ve geliştirmek amacıyla, üçüncü kişi internet sitelerinden gelen aşağıda sayılan Çerezler cihazınızda depolanabilir:

 

 • Sosyal Ağ İçerikleri: Sosyal ağlardan gelen içerikleri destek sayfalarımızda yayınlayabiliriz. Bu nedenle, destek sayfalarımızdaki bu içeriğe başvurmakla, ilgili sosyal ağdan gelen bir Çerez cihazınızda saklanabilir. Daha detaylı bilgi için bu sosyal ağların çerez politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.
 • Flash Çerezleri: Flash yazılımı tarafından depolanan dosyalardır. Bu araç, çoğunlukla, hareketli grafik veya video dizinleri gibi dinamik objeleri görüntülemek için internet tarayıcılarının bir uzantısı olarak kurulur. Dolayısıyla, bu uygulamanın kullanımı nedeniyle Flash Çerezleri kurulabilir. Daha fazla bilgi için adobe.com sitesinde yer alan çerez politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

 

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

 

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 

 • Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
 • Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

 

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

 

Kodgaraj, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyon ve özelliklerin çalışmayabileceğini bildirmek isteriz. Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

 

Kullanıcı, Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş. ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen kapsamda belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça kabul, beyan ve muvafakat etmektedir.

Kullanıcı, kendi tarayıcı ayarlarını cookies’lerin kabul edilmemesi veya gönderildiğinde ikaz verilmesi için değiştirebilmektedir.

 1. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişi’nin Hakları:

Şirket, Kanun’un 10. maddesi uyarınca İlgili Kişi’ye haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş.. Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

 

 1. Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş.’ye Başvuru:

İlgili Kişi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini Şirketin www.kodgaraj.com internet Sitesi’nde Aydınlatma Metni’nin son sayfasında yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu’nu (“Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”) doldurup, Başvuru Formu’nda belirtilen şekilde Şirket’e iletebilir. Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, söz konusu taleplerin cevaplanmasını Başvuru Formu’nda belirtilen şekillerde yapabilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; İlgili Kişi, Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş.’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. Yukarıda açıklanan başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi; Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi:

 

 • Kişisel verilerin işlenme amaçları gerçekleşmiş,
 • Gerçekleşme imkânı kalmamış,
 • Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş. tarafından Kullanıcı’ya sunulan hizmetin yerine getirilmesi için gerekli süre sona ermiş ya da,
 • İlgili mevzuat ve Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş..’nin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. İş bu kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak gösterilebilmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili bir hakkın kullanılabilmesi için saklanabilir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Veri Güvenliği:

Kişisel veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar ile toplanır ve Şirket veya görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

 1. Şirket, Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla;
  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
  • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
  • Uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak durumundadır.

 

İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş. yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ve içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.

Şirket, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

 

Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş. Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Kullanıcı, Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nda yazılı tüm şartları okuduğunu kabul ve beyan ettiğini, bu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin Gizlilik Politikası’nda belirtildiği üzere kullanımını kabul, beyan ve muvafakat ettiğini taahhüt eder.